Metanizace (Power to Gas)

power to gas

Power2Gas nebo také metanizace je koncept, který umožňuje akumulaci elektřiny díky plynu a zároveň je schopen využít produkovaný oxid uhličitý na výrobu metanu. Jak to funguje? Nadbytečná elektrická energie se pomocí elektrolýzy přemění na vodík. Pak následuje takzvaný stupeň metanizace, kdy se z vodíku a oxidu uhličitého (CO2) získá syntetický metan. Ten můžeme snadno přepravovat, dodávat do plynárenské sítě, využít pro vlastní spotřebiče nebo ho v případě potřeby proměnit zpět na elektrickou energii.

air pollution

Úspora pro průmyslové podniky

Průmyslové podniky, jako jsou uhelné a paraplynové elektrárny, teplárny, hutě a chemické provozy, rafinérie nebo železárny vypouštějí velké množství přebytečného oxidu uhličitého a na svůj provoz si musí kupovat emisní povolenky nebo mít čistící systém.

Díky konceptu P2G by mohly výrazně omezit produkci škodlivých emisí a šetřit tak nejen životní prostředí, ale i snížit své náklady na povolenky. Procesem metanizace navíc získají i další energetický plyn – metan.

Bioplynky nové generace

Pro metanizaci se ukazuje být ideální bioplynová stanice – bioplyn je složen téměř výhradně z metanu a oxidu uhličitého.

Pokud tyto dva plyny od sebe separujeme, CO2 můžeme dále za pomoci vodíku přetvořit na čistý metan.

Čekají nás tak bioplynové stanice nové generace, které se obejdou bez spalovacího motoru a jejich jediným produktem bude čistý metan.

Co se kde píše

small symbol

Přidejte se k nám

Nechte se informovat o novinkách projektu a dalších aktualitách týkajících se vodíkové budoucnosti.

Váš e-mail je v dobrých rukách. Budeme na něj zasílat pouze informace o projektu, přibližně 1× za měsíc. Na nic jiného jej nepoužijeme. Ochrana osobních údajů.