Obce, průmysl a domácnosti

průmysl a domácnosti

Naše závislost na fosilních palivech je neudržitelná, proto je nutné co nejvíce využívat obnovitelné zdroje. Moderní energetika zároveň klade důraz na lokální výrobu a částečnou soběstačnost. Nevýhodou fotovoltaické nebo větrné elektrárny je jejich závislost na počasí a z toho plynoucí nestálá produkce energie.

Systém vodíkového hospodářství (SVH) nabízí řešení v podobě uložení elektrické energie do vodíku a jeho následné přeměny zpět. Vodík tedy není zdrojem, ale nosičem energie.

future housing

Naše vize

Energii získanou pomocí solárních panelů, větrné elektrárny nebo biomasy přeměníme v produkční vodíkové jednotce elektrolýzou na vodík. Jediným odpadem je čistý kyslík, který se dá vypustit do vzduchu.

Díky bezpečnostnímu a řídícímu systému můžeme vodík v akumulačních nádržích využít ve vhodný okamžik opět ve formě elektrické energie. SVH využijí uzavřené ostrovní systémy, je vhodný i pro využití vlastních šetrných zdrojů v případě napojení na síť.

Inteligentní města

Koncept Smart Cities neboli inteligentních měst zahrnuje nejen chytrou mobilitu, ale i chytrou energetiku. Obec s vlastní elektrárnou (fotovoltaickou či větrnou) nebo bioplynovou stanicí může vyrobenou elektřinu využít třeba k veřejnému osvětlení ulic, vytápění školy nebo bazénu. Energie je uložená ve formě vodíku a teprve případné přebytky přetečou do distribuční sítě.

Moderní firmy

Moderní firmy se snaží omezit svůj dopad na životní prostředí, využívají čisté zdroje a moderní technologie k udržitelnému podnikání. Čistá energie ze solárních panelů může sloužit k vytápění, klimatizaci nebo osvětlení administrativních budov.

Průmyslové areály zase mohou použít energii uloženou ve vodíku k nárazové spotřebě elektřiny. V České republice je zářným příkladem společnost, kde se vyrábí domácí knedlíky za pomoci čisté sluneční energie  a 95% produkce elektřiny je spotřebováno přímo v provozu.

Chytré domácnosti

Systém vodíkového hospodářství bude řešením i pro domácnosti. Horské chatě bez elektrické přípojky postačí solární panely a akumulátor, kde se získaná energie uloží ve formě vodíku. Chytrá domácnost bude schopna omezit svou závislost na distribuční síti, když použije čistou energii k vytápění, osvětlení nebo ohřevu vody. Stále dostupnější moderní technologie tak umožní častější využívání vlastních šetrných zdrojů.

Co se kde píše

small symbol

Přidejte se k nám

Nechte se informovat o novinkách projektu a dalších aktualitách týkajících se vodíkové budoucnosti.

Váš e-mail je v dobrých rukách. Budeme na něj zasílat pouze informace o projektu, přibližně 1× za měsíc. Na nic jiného jej nepoužijeme. Ochrana osobních údajů.