Vodík palivem nového SUV od Hyundai

fotografie Hyundai Nexo
Foto: wikipedia.org

Vodík je všude kolem nás, je to základní stavební prvek v celém vesmíru. Téměř nikde se nevyskytuje ve své volné podobě jako izolovaný prvek, výjimku tvoří snad jen sopečný plyn v okolí sopek. V podobě sloučenin je ale přítomný skoro všude, především ve vodě. Té je narozdíl od ropy pořád ještě dostatek a tak má vodík šanci ji částečně nahradit. Zatím alternativní zdroj energie se s rozvíjejícími technologiemi dostává čím dál více do popředí.

Většina výrobců automobilů se shoduje na tom, že tradiční zdroje paliva je nutné nahradit. Fosilní paliva, jako ropa, uhlí nebo zemní plyn, jsou vyčerpatelná, jejich zdroje nejsou nekonečné a navíc jejich spalování uvolňuje do vzduchu kysličník uhelnatý. Doprava se tak významně podílí na urychlování klimatických změn.

Budoucnost čisté mobility

Jsou dva způsoby, jak se dá vodík použít k pohonu automobilů. První je přímé spalování v motoru na podobném principu jako spalování ropných produktů. Překážkou je ale nutnost speciálního motoru,  a hlavně to, že vodík by musel být bezpečně uložen v autě v tekutém skupenství, tedy při teplotě minus 253 stupňů Celsia. Tato cesta se ukazuje spíše jako slepá vývojová větev, budoucnost vodíkové mobility je v oblasti elektromobilů s palivovými články, kdy se nevytváří žádné emise.

Nová generace vozidel

Takový je i nový vůz společnosti Hyandai Nexo, který je prvním SUV na světě pouze s vodíkovým pohonem. Mimo jiné nabízí autonomní dálkové parkování, kamerové sledování slepého úhlu a funkce autonomní jízdy po dálnici. V Česku byl poprvé představen na jaře 2018 u příležitosti konference Čistá mobilita. „Nexo posouvá vlastnosti vozů s nulovými emisemi na zcela novou úroveň. Nabídne bezkonkurenční dojezd až 800 km na jedno doplnění vodíku při rychlém času plnění cca. 5 minut. Výkonný elektromotor poskytuje 163 koní a 395 Nm točivého momentu. Elektrický proud si Nexo vyrábí v palivovém článku prostřednictvím reakce vodíku se vzduchem, kdy jediným vedlejším produktem je čistá voda (H2O). Vzduch, který Nexo vypouští do ovzduší, je dokonce čistší než nasávaný, “ osvětluje produktový manažer Hyundai Motor Czech Marek Trešl.

Hyundai je členem Rady pro vodík, která byla založena na Světovém ekonomickém fóru 2017 v Davosu. Cílem Rady je zrychlit podíl investic do rozvoje vodíku a palivových článků. Zrychlení budování infrastruktury vodíkových plnicích stanic v České republice se stalo úkolem vládní skupiny, se kterou spolupracují i soukromé společnosti včetně Hyundai. Inspiraci mohou hledat v řadě evropských zemí, především pak v Německu, kde se vodíková mobilita prudce rozvíjí. Například v roce 2012 byla v oblasti kolem Frankfurtu pouze jedna vodíková plnicí stanice. V roce 2018  zde nalezneme hned čtyři – ve Wiesbadenu, v Höchstu, ve Frankfurtu a v centrále společnosti Hyundai Motor Europe v Offenbachu.

Podle informací ministerstva dopravy by do roku 2025 mělo vzniknout šest až dvanáct nových plnicích zařízení, jejich nedostatek je totiž jednou z největších brzd rozšiřování vodíkových aut. Vodíková mobilita přináší výrazné snížení škodlivých emisí, které negativně ovlivňují kvalitu života lidí ve městech a aglomeracích, Navíc nás závazky v rámci Evropské unie a Pařížské klimatické dohody zavazují do roku 2030 snížit emise o dvacet procent.

green remedy favicon

Další články