Mezinárodní konference o vodíkových technologiích 2017

konference

Česká vodíková technologická platforma (HYTEP) uspořádala v červenci 2017 jednu z největších konferencí o vodíkových technologiích –  WHTC 2017. Více než 500 odborníků z celého světa tak potvrdilo rostoucí význam vodíku především v dopravě a energetice. Lokálním ambasadorem konference se stal profesor Dr. Ing. Karel Bouzek, který za přivedení konference do Prahy získal v roce 2018 ocenění neziskové společnosti Prague Convention Bureau za Kongres roku 2017 do 500 účastníků.

Zároveň tak byla oceněna více než padesátiletá historie výzkumu vodíku v ČR. Výzkum vodíkových technologií má u nás velkou tradici, už v 60. letech 20. století probíhal vývoj alkalických palivových článků, nový rozvoj pak začal až na začátku tisíciletí. „Je vhodné zde připomenout, že právě v České republice byl jako v první zemi post-komunistického bloku vyvinut a uveden do provozu autobus poháněný vodíkovým palivovým článkem a instalována vodíková plnicí stanice. A následovaly další projekty. Poslední roky jsou pak charakterizovány nárůstem zájmu rovněž ze strany komerční, ale i veřejné sféry,“ sděluje profesor Bouzek.

Hlavní využití vodíkových technologií v současné době vidíme především v čisté mobilitě a ukládání přebytečné energie z obnovitelných zdrojů. Vývoj jde dopředu i u palivočlánkových elektráren, kogeneračních jednotek a záložních energetických zdrojů, založených na vodíku. S rozvojem moderních technologií se se ukazuje i potenciál vodíku, objevují se stále nové aplikace a tento vývoj bude i nadále pokračovat. Nutná je spolupráce nejen průmyslu a výzkumu, energetických firem, ale i podpora státu a konečných uživatelů.

Bart Biebuyck, ředitel Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH2 JU), což je jedna z nejvýznamnějších  „vodíkových“ organizací v rámci EU, zdůraznil hlavní motivace podpory vodíkových technologií – energetickou bezpečnost, podporu konkurenceschopnosti EU a dekarbonizaci. Nutností se ukazuje i zlepšování ovzduší ve městech.

Pro země bývalého východního bloku Biebuyck doporučil větší propojení průmyslových a výzkumných firem a také zvýšení informovanosti veřejnosti o vodíkových technologiích. Podle zástupce ministerstva dopravy se Česká republika rozhodla pro vybudování vodíkové infrastruktury a výrazně zvýší finanční prostředky pro výstavbu nových vodíkových dobíjecích stanic v rámci Národního akčního plánu čisté mobility ČR.

green remedy favicon

Další články